ANA SAYFA

          Değisik bilim dallarında istatistik bilgisine ve istatistikçiye gereksinim duyulan konuları kısaca asağıdaki gibi özetleyebiliriz.

           İstatistik;
          Aktüerya biliminde, farklı kaza riskleri için ödemelerin belirlenmesinde,
          Biyolojide, yasam sürecinde çesitli genetik özelliklerin incelenmesinde, türlerin çevresi ile uyumlarının arastırılmasında, sinir sisteminin kuramsal modellerinin kurulmasında,
          Demografide, insan kitlesinin (nüfusun) artması çalısmalarında, doğum ve ölüm oranlarının analizinde, köyden kente göç ya da bölgeler arası göç durumlarının incelenmesinde, kisisel, sosyal ve ekonomik karakteristikleri içeren kitlelerin yapısının ve dağılım özelliklerinin incelenmesinde,
          Ekonomide, kaynaklar, fiyatlar, is gücü, yasama standardı, is hacmi ve üretim miktarının ölçülmesinde, fiyat değisiklikleri, reklam, hükümetlerin aldıkları kararlar gibi faktörlere bağlı olarak üretim ve tüketim davranıslarının analizinde,
          Genel bilimde, diğer fiziksel, sosyal ve doğal bilimlerdeki deneysel ve temel arastırmalarda,
          İstatistikte, olasılık ve istatistikteki temel arastırmalarda, uygun bir biçimde tasarımlanmış denemeler için veri toplanmasında, istatistiksel sonuç çıkarılmak istenen konudaki bir hipotezin test edilmesinde, bilinmeyen parametrelerin tahmin edilmesinde ve elde edilen sonuçların açıklanmasında,
          İsletmecilikte, perakende satıs hacminin tahmin edilmesinde, envanter kontrol sisteminin tasarımında, bir endüstri kurulusunun çalısma kosullarının gelistirilmesinde, üretim kontrolünde,
          Kalite kontrolde, isletmelerde belli bir süre içinde üretilen malın kalitesinin kontrol altında tutulmasında,
          Mühendislikte, arastırma ve tasarımlamada, test yöntemlerinin gelistirilmesinde, testten çıkan sonuçların gelistirilmesinde, kalite kontrol için güvenilirlik testinde, hava alanlarının uçus kontrol kulelerinde güvenlik sistemlerinin incelenmesinde, üretimde verimlilik testinde,
          Sağlıkta, yeni ilaçların test edilmesinde, sağlık sigortası, hastaneye yatma yüzdesi, belirli hastalıkların yayılma yüzdesi ve kazaların meydana gelis nedenlerinin incelenmesinde,
          Pazarlama ve tüketim arastırmasında, market yeri ve büyüklüğü ile ilgili incelemede, tüketim tercihlerinin incelenmesinde, satın alma alıskanlıklarının belirlenmesinde, dağıtım sisteminin en etkin bir biçimde isleyisinde,
          Psikoloji ve psikometride, öğrenme yeteneğinin ölçülmesinde, zekâ düzeyinin saptanmasında, bireyin normal ve anormal davranıslarının ortaya çıkarılmasında,
          Sigortacılıkta, genel nüfus içinde yasam sigortasına sahip olanların dağılımının bulunmasında, belli isletmeler için hisse senetlerinin gösterebileceği değer değişikliklerinin incelenmesinde, sigorta primlerinin analizinde,
          Sosyal bilimlerde, sosyal sistemler hakkındaki kuramları test ederken, sosyal refah, sosyal güvence analizi, davranıs ve değer yargılarındaki farklılıkları açıklamak için farklı kültürlerden elde edilen verilerin analizinde, kamuoyu arastırmalarında,
          Tarım ve balıkçılıkta, yumurta ve süt üretimindeki artıs, tahıl türlerinin iyilestirilmesinde, pestisitlerin potansiyel tehlikeleri ve etkilerinin tahmin edilmesinde, doğal balıkçılık kaynaklarının belirlenmesi ve isletilmesinde,
          Tıpta, temel arastırmalarda, salgın hastalıklardan ve diğer hastalıklardan korunma, teshis ve tedavide , nedenlerin incelenmesinde,
          Uzay bilimlerinde, uzay araçları ile toplanan deneysel ölçümlerin açıklanması ve indirgenmesinde,
          Yöneylem arastırmasında, yöneylem arastırması dahil, is gereçleri, yöntemler, çalışma kosulları, donanım ve halkla ilgili olarak yönetim sorunlarının arastırılmasında etkin bir biçimde kullanılır.
          Bu alanların tümünde ve diğer pek çok alanda istatistikçiler yeni istatistik teknikleri gelistirmek için diğer bilim adamları ve arastırmacılarla yakın iliski içinde çalısırlar.
          İstatistikçiler, antropoloji, arkeoloji, jeoloji, tarih, kütüphanecilik, hukuk ve politikada olduğu gibi bilgisayar sistemlerinin bilesenlerinin ve programlarının gelistirilmesinde de rollerini
genisletmektedirler…
          Pek çok  kişi , geleceği  için plân yapmak isteyebilir. Bu nedenle, iş adamları, kamu ve özel kesim yöneticileri, bankaların yönetim kurulu başkanları, bilim adamları  istatistiğe gereksinim duyarlar.Gelecekteki bazı şeyleri anlayabilmek için geçmişte ne olduğunu bilmek gerekebilir. Geçmişle ilgili ön bilgileri ve istatistik yöntemlerini kullanarak gelecek hakkında tahminler yapılabilir. Böylece geleceğe daha güvenle bakılabilir.
İşte arkadaşlar sizlerde geleceğinizi planlamak adına  benim sitemden yararlanabilirsiniz.İstatistiğin yanında programlama dilleri ve İngilizce hakkında da bilgilere erişebilirsiniz.