ÖRNEK

Dışarıdan verilen X değerine göre aşağıdaki matrisi iki boyutlu dfizide oluşturup ekrana yazan programı yazınız. X=3                           1 0 0                                     Read More

ÖRNEK

Fibonacci serisinin ilk 25 elemanı içerisinden 5 e ve 7 e tam bölünenlerin adedini ayrı ayrı yazan programı yazınız. #include<stdio.h> int i,b5,b7,a,b,c; main() { a=1; b=1; for(i=3;i<=25;i++) { c=a+b; if(c%5==0) b5++; if(c%7==0) b7; a=b; b=c;  }  printf(“/n 5 e tam bölünenler &d”,b5); printf(“/n 7 e tam bölünenler %d”, b7); } 

ÖRNEK

100  Σ       (x+3y)/(y-2x)            dışarıdan girilecek y değeri için sonucu hesaplayan programı yazınız.  x=1 #include<stdio.h> int y,x; float s=0; main() { printf(“y değeri:); scanf(“%d”,&y); for(x=1;x<=100;x++) { s=s+(x+3*y)/(y+2*x); } printf(“\n tek basamaklı %f”,s); }     

ÖRNEK

Kullanıcıdan alınan 100 adet pozitif sayı içerisinden bir iki ve üç basamaklı sayıların kaç adet olduğunu bulan programı yazınız. #include<stdio.h> #include<conio.h> int b,i,u,sayac,A; int main() { for(sayac=1;sayac<=100;sayac++) { printf(“Sayı:”); scanf(“%d”,&A); if(A>0 && A<100) { b++; } else if (A<100) { i++; } else if(A<1000) { u++;  } } printf(“\n Tek Read More

ÖRNEK

Kullanıcı tarafından girilen iki sayı arasındaki 3’bölünen sayıların adedini bulup ekrana yazdıran programı yazınız. #include<stdio.h> #include<conio.h> int i,adet=0,A,B,C; int main() {  printf(“A:”); scanf(“%d”,&A); printf(“B:”); scanf(“%d”,&B); if(A>B) { C=A A=B; B=C; } i=A; while(i<=B) { if(i%3==0) { adet=adet+1; } i=i+1; } printf(“%d adet 3’e bölünen sayı vardır”,adet); getch(); }   

ÖRNEK

1 ile 100 arasında bulunan çift sayıların adedini bulan programı yazınız. #include<stdio.h>  #include<conio.h> int i=1,adet=0; int main() { while(i<=100) {  if(i%2==0) { adet=adet+1; } i=i+1; } printf(“%d adet çift sayı vardır”,adet); getch(); } 

ÖRNEK

Aşağıdaki maddeleri gerçekleştiren programı yazınız. *40 kişilik sınıfın vize, final notu alınacak *Vize final notundan her öğrencinin ortalaması hesaplanacak(vize*0.4+final*0.60) *Sınıfın ortalaması hesaplanacak(sınıfort=toplamort/40)  *Her öğrencinin sınıf ortalamasının altında mı yoksa üzerinde mi olduğu hesaplanacak.   #include<stdio.h> #include<conio.h> int vize[40],final[40],i; float ort[40],toplamort=0,sınıfort; int main() { for(i=0;i<=40;i++) { printf(“%d.vize”,(i+1)); scanf(“%d” , &vize[i]); printf(“%d.final”,(i+1)); Read More

ÖRNEK

20          n Π            Σ      (i-n)/(i+n)   =? n=1        i=1   #include<stdio.h> #include<conio.h> int i; float t=0,c=1,n; int main() { for(n=1;n<=20; n++) { for(i=1,t=0; i<=n ; i++) {      t=t+(i-n)/(i+n); }      c=c*t; } printf(“sonuc Read More

ÖRNEK

    n      Σ      (i-n)/(i+n)   =?   i=1    #include<stdio.h> #include<conio.h>  float i=1,n,toplam=0; int main() { printf(“n değeri”); scanf(“%f” , &n); for(i=1; i<=n; i++) { toplam=toplam+(i-n)/(i+n); } printf(“toplam sonuc:%f”,toplam); getch(); } 

ÖRNEK

   n    ∑    (i+n)    sonucunu ekrana yazdıran programı yazınız.    i=1 #include<stdio.h> #include<conio.h> int i=1,n,toplam=0; int main() { printf(“n değeri:”); scanf(“%d”, &n); for(i=1;i<=n;i++); { toplam=toplam+(i+n); } printf(“toplam sonuc:&d” , toplam); getch(); }      

ÖRNEK

Fibonacci serisinin ilk 20 elemanının 3’e bölünebilenleri ekrana yazdıran programı yazınız. #include<stdio.h> #include<conio.h> int A,B,C,i; int main() { A=1; B=1; printf(“\n %d \n %d” ,A,B); for(i=3;i<=20;i++); { C=A+B; A=B; B=C; if(c%3==0) printf(“\n %d”,C); } getch(); }  

ÖRNEK

Fibonacci serisinin ilk 20 elemanını ekrana yazdıran programı yazınız. #include<stdio.h> #include<conio.h> int A,B,C,i,toplam=0; int main() { A=1; B=1; printf(“\n %d \n %d”A,B); for(i=3;i<=20;i++) { C=A+B; A=B; B=C; if(C%3==0) toplam=toplam+C; } getch(); }