ÖRNEK

Posted by gurel | Posted in C ÖRNEKLERİ | Posted on 19-06-2012

0

Dışarıdan verilen X değerine göre aşağıdaki matrisi iki boyutlu dfizide oluşturup ekrana yazan programı yazınız.

X=3                           1 0 0

                                     1 0

                                      1 

#include<stdio.h>

int i,j,x[100][100],a;

main()

{

printf(“Boyutu giriniz:”);

scanf(“%d”,&a);

for(i=1;i<=a;i++)

{

for(j=1;j<a;j++)

{

if(i==j)

{

x[100][100]=1;

printf(“%d”,x[i][j]);

}

else if(i<j)

{

x[i][j]=0;

printf(“%d”,x[i][j]);

}

else

printf(”   “);

}

printf(“/n”);

}

ÖRNEK

Posted by gurel | Posted in C ÖRNEKLERİ | Posted on 19-06-2012

0

Fibonacci serisinin ilk 25 elemanı içerisinden 5 e ve 7 e tam bölünenlerin adedini ayrı ayrı yazan programı yazınız.

#include<stdio.h>

int i,b5,b7,a,b,c;

main()

{

a=1;

b=1;

for(i=3;i<=25;i++)

{

c=a+b;

if(c%5==0)

b5++;

if(c%7==0)

b7;

a=b;

b=c; 

printf(“/n 5 e tam bölünenler &d”,b5);

printf(“/n 7 e tam bölünenler %d”, b7);

ÖRNEK

Posted by gurel | Posted in C ÖRNEKLERİ | Posted on 19-06-2012

0

100 

Σ       (x+3y)/(y-2x)            dışarıdan girilecek y değeri için sonucu hesaplayan programı yazınız. 

x=1

#include<stdio.h>

int y,x;

float s=0;

main()

{

printf(“y değeri:);

scanf(“%d”,&y);

for(x=1;x<=100;x++)

{

s=s+(x+3*y)/(y+2*x);

}

printf(“\n tek basamaklı %f”,s);

 

 

ÖRNEK

Posted by gurel | Posted in C ÖRNEKLERİ | Posted on 17-06-2012

0

Kullanıcıdan alınan 100 adet pozitif sayı içerisinden bir iki ve üç basamaklı sayıların kaç adet olduğunu bulan programı yazınız.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int b,i,u,sayac,A;

int main()

{

for(sayac=1;sayac<=100;sayac++)

{

printf(“Sayı:”);

scanf(“%d”,&A);

if(A>0 && A<100)

{

b++;

}

else if (A<100)

{

i++;

}

else if(A<1000)

{

u++;

 }

}

printf(“\n Tek basamaklı”,b);

printf(“\n İki basamaklı”,i);

printf(“\n Üç basamaklı”,u);

getch();

ÖRNEK

Posted by gurel | Posted in C ÖRNEKLERİ | Posted on 17-06-2012

0

Kullanıcı tarafından girilen iki sayı arasındaki 3’bölünen sayıların adedini bulup ekrana yazdıran programı yazınız.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int i,adet=0,A,B,C;

int main()

{

 printf(“A:”);

scanf(“%d”,&A);

printf(“B:”);

scanf(“%d”,&B);

if(A>B)

{

C=A

A=B;

B=C;

}

i=A;

while(i<=B)

{

if(i%3==0)

{

adet=adet+1;

}

i=i+1;

}

printf(“%d adet 3’e bölünen sayı vardır”,adet);

getch();

 

ÖRNEK

Posted by gurel | Posted in C ÖRNEKLERİ | Posted on 17-06-2012

0

1 ile 100 arasında bulunan çift sayıların adedini bulan programı yazınız.

#include<stdio.h>

 #include<conio.h>

int i=1,adet=0;

int main()

{

while(i<=100)

{

 if(i%2==0)

{

adet=adet+1;

}

i=i+1;

}

printf(“%d adet çift sayı vardır”,adet);

getch();

ÖRNEK

Posted by gurel | Posted in C ÖRNEKLERİ | Posted on 16-06-2012

0

Aşağıdaki maddeleri gerçekleştiren programı yazınız.

*40 kişilik sınıfın vize, final notu alınacak

*Vize final notundan her öğrencinin ortalaması hesaplanacak(vize*0.4+final*0.60)

*Sınıfın ortalaması hesaplanacak(sınıfort=toplamort/40) 

*Her öğrencinin sınıf ortalamasının altında mı yoksa üzerinde mi olduğu hesaplanacak.

 

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int vize[40],final[40],i;

float ort[40],toplamort=0,sınıfort;

int main()

{

for(i=0;i<=40;i++)

{

printf(“%d.vize”,(i+1));

scanf(“%d” , &vize[i]);

printf(“%d.final”,(i+1));

 scanf(“%d”,&final[i]);

ort[i]=vize[i]*0.4+final[i]*0.6;

toplamort=toplamort+ort[i];

}

sinifort= toplamort/40;

for(i=0;i<40;i++)

{

if(ort[i]>sinifort)

{

printf(“”%d.ögrenci geçti \n”,(i+1));

}

else

{

printf(“%d.ögrenci kaldı \n”,(i+1));

}

}

getch();

ÖRNEK

Posted by gurel | Posted in C ÖRNEKLERİ | Posted on 16-06-2012

0

20          n

Π            Σ      (i-n)/(i+n)   =?

n=1        i=1

 

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int i;

float t=0,c=1,n;

int main()

{

for(n=1;n<=20; n++)

{

for(i=1,t=0; i<=n ; i++)

{

     t=t+(i-n)/(i+n);

}

     c=c*t;

}

printf(“sonuc %f”,c);

getch();

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK

Posted by gurel | Posted in C ÖRNEKLERİ | Posted on 16-06-2012

0

    n 

    Σ      (i-n)/(i+n)   =?

  i=1 

 

#include<stdio.h>

#include<conio.h> 

float i=1,n,toplam=0;

int main()

{

printf(“n değeri”);

scanf(“%f” , &n);

for(i=1; i<=n; i++)

{

toplam=toplam+(i-n)/(i+n);

}

printf(“toplam sonuc:%f”,toplam);

getch();

ÖRNEK

Posted by gurel | Posted in C ÖRNEKLERİ | Posted on 14-06-2012

0

   n

   ∑    (i+n)    sonucunu ekrana yazdıran programı yazınız.

   i=1

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int i=1,n,toplam=0;

int main()

{

printf(“n değeri:”);

scanf(“%d”, &n);

for(i=1;i<=n;i++);

{

toplam=toplam+(i+n);

}

printf(“toplam sonuc:&d” , toplam);

getch();

}

 

 

 

ÖRNEK

Posted by gurel | Posted in C ÖRNEKLERİ | Posted on 14-06-2012

0

Fibonacci serisinin ilk 20 elemanının 3’e bölünebilenleri ekrana yazdıran programı yazınız.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int A,B,C,i;

int main()

{

A=1;

B=1;

printf(“\n %d \n %d” ,A,B);

for(i=3;i<=20;i++);

{

C=A+B;

A=B;

B=C;

if(c%3==0)

printf(“\n %d”,C);

}

getch();

}

 

ÖRNEK

Posted by gurel | Posted in C ÖRNEKLERİ | Posted on 14-06-2012

0

Fibonacci serisinin ilk 20 elemanını ekrana yazdıran programı yazınız.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int A,B,C,i,toplam=0;

int main()

{

A=1;

B=1;

printf(“\n %d \n %d”A,B);

for(i=3;i<=20;i++)

{

C=A+B;

A=B;

B=C;

if(C%3==0)

toplam=toplam+C;

}

getch();

}